ampulárkovití (Ampullariidae)

ulita
Základní příručka pro chov ampulárek v akváriu nebo v jezírku (česká verze).
Další informace v angličtině najdete na http://www.applesnail.net/ a nebo v češtině na www.mollusca.wz.cz.

 

Úvod
Ampulárky čeledi Ampullariidae jsou běžní sladkovodní plži tropických oblastí celého světa a některé druhy se staly také populárními domácími chovanci.
Jejich atraktivní vzhled a relativně velká velikost (5 až 15 cm, záleží na druhu) velmi přispívá k jejich oblibě. Nicméně navzdory jejich popularitě přetrvává zde stále hodně nepřesností a v angličtině jsou proto nazýváni také "mystery snails" (český překlad: záhadní plži). Například populární akvaristické příručky uvádějí názvy Ampullaria gigas a Ampullaria cuprina, přestože jsou obě tato jména již mnoho let ve vědecké literatuře chybná a zastaralá. Tyto názvoslovné problémy, které jsou zřetelně popsány v historické literatuře popisující tyto druhy v 18. a 19. století, jsou totiž v populárně naučné literatuře neznámé.
Podle akceptované nomenklatury do čeledi ampulárkovití (Ampullariidae) patří tyto rody: Asolene, Felipponea, Marisa a Pomacea žijící v Americe (jižní Amerika, střední Amerika, Malé Antily a jižní USA) a rody Afropomus, Lanistes a Saulea žijí v Africe. Rod Pila je původní v Africe i v Asiii.
Tito plži jsou odděleného pohlaví a to je další málo známá věc, neboť často si lidé mylně myslí, že všichni plži jsou hermafroditi. To je důležité vědět, zvláště pokud lidé chtějí tyto plže chovat a množit nebo pokud jejich množení chtějí zabránit. Naneštěstí je obtížné určit pohlaví jednotlivých jedinců pouze na základě jejich zevnějšku dokud nedojde k páření nebo kladení vajíček.

 

Stanoviště a adaptace
Ampulárky obývají široké spektrum biotopů od bažin, příkopů a tůněk po jezera a řeky. Většina druhů preferuje stojaté vody před proudícími vodami a pouze několik druhů je adaptováno na řeky se silným proudem.

dýchací sifon
Dýchání pomocí sifonu (Pomacea canaliculata).

Kombinace plic a žaber u ampulárek svědčí o jejich adaptaci na biotopy s vodou chudou na kyslík. Taková je často v bažinách a mělkých vodách. Bez plic by kompletně závisely na svých žábrách, což by mohlo snížit jejich schopnost přežít.
Další výhoda dýchání vzduchu v kombinaci s trvalým víčkem (operculum) dává možnost přežít úplné vyschnutí vody, které je časté během období sucha. V takových případech se plži zahrabávají do substrátu na dně a mají letní spánek (estivace) se schránkou pevně uzavřenou víčkem. Když to okolnosti plžům dovolují (není sucho ani zima), nemají letní spánek a jsou aktivní během celého roku. Kromě ochrany před suchem, víčko chrání plže také před predátory.

Mnoho druhů, hlavně jihoamerický rod Pomacea, má další zajímavou anatomickou zvláštnost: dýchací sifon. Tento orgán, vytvořený ze záhybu plášťové dutiny na levé straně šíje, je stěží viditelný, když se nepoužívá. Když plž potřebuje v plicích čerstvý vzduch, svaly v tomto záhybu se stáhnou a záhyb se změní na pružnou trubičku (dýchací sifon), která dovoluje dýchat vzduch plži ponořenému pod vodní hladinou. Zůstat pod vodou je pro plže velká výhoda, protože jsou na povrchu snadno zranitelní plžožravými ptáky.
Další, dokonce ještě pozoruhodnější charakteristika ampulárek, jsou jejich vajíčka nad hladinou. Před kladením vajíček samice opouští vodu a klade vajíčka na stonky vynořené vodní vegetace, na kmeny stromů, na kameny nebo na jiné pevné objekty. Toto jedinečné chování je známo pouze u čeledi ampulárkovití. Nicméně, ne všechny druhy ampulárek kladou jejich vajíčka nad hladinu. Plži rodu Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa a asi také Afropomus a Saulea kladou jejich vajíčka v želatinové hmotě ve vodě na vodní vegetaci, kameny nebo jiné objekty ve vodě.

 

Nejčastější akvarijní druhy
Určení ampulárek je důležité, protože krmení jednotlivých druhů se mírně liší. Pro zjednodušení lze říci, že nejčastějšími plži v obchodech jsou ampulárka argentinská Pomacea diffusa (mystery snails, spike-topped apple snail, ivory snail) nebo Pomacea canaliculata. A pokud má plž plochou ulitu a velikost přes 2,5 cm s pruhy nebo bez pruhů, jedná se o ampulárku okružákovou Marisa cornuarietis (Giant ramshorn snail). Tento plž není vždy rozpoznáván jako ampulárka kvůli svému odlišnému vzhledu. Občas, ale méně často, je v akváriích (hlavně v USA) chován druh Pomacea paludosa (Florida apple snail).
Pouze oblíbený druh ampulárka argentinská Pomacea diffusa je vhodný pro akvária s rostlinami, neboť se živí hlavně odumřelým a tlejícím materiálem, a protože se svými měkkými zuby není schopen zničit Vaše pěkné akvarijní rostliny.

Pomacea bridgesi
Ampulárka argentinská Pomacea diffusa se vyskytuje v několika vyšlechtěných barevných variantách.

Pomacea canaliculata
Žlutá Pomacea canaliculata.
Přírodní forma má hnědou ulitu s tmavými pruhy.
Marisa cornuarietis
Ampulárka okružáková Marisa cornuarietis.

Rychlý a zjednodušený návod na určení založený na tvaru ulity:
Důležité: Když určujete ampulárky, ignorujte barvu plže a neporovnávejte ji s barvou na obrázcích. Kromě základní barvy druhu se vyskytuje také mnoho barevných forem (ulita i tělo) (viz. např. fotografie Pomacea diffusa výše).
Někdy je velmi těžké zakoupené druhy ampulárek určit, zvláště u importovaných druhů.

Pomacea bridgesi
Pomacea diffusa: ploché závity a švy svírají úhel 90°.
Ploché závity jsou ale méně zřejmé v posledních závitech schránky.
Velikost: 45 - 65 mm.
Pomacea canaliculata
Pomacea canaliculata: zubovité švy, úhel je menší než 90°.
Ulita je více kulovitá a zaoblenější než u Pomacea diffusa.
Velikost: 45 - 80 mm.
Pomacea paludosa
Pomacea paludosa: Většinou ploché švy s úhlem větším než 90°, které dávají ulitě kuželovitý tvar.
Velikost: 45 - 65 mm.

 

Chov a odchov

Chovná nádrž
Ampulárky lze snadno chovat ve standardních akváriích s akvarijními rybami, ale kvůli velkému apetitu na akvarijní rostliny u většiny ampulárek to není vhodná volba pro každého. Nicméně, jak bylo již dříve uvedeno, Pomacea diffusa je výjimka a bude při nedostatku vhodné potravy raději trpět až do smrti i mezi čerstvými akvarijními rostlinami. Naneštěstí, většina lidí, dokonce i z obchodů se zvířaty, si nejsou těchto rozdílů vědomi a myslí si, že všichni tito plži nepoškozují vegetaci (další chybný předpoklad).
Ampulárky mohou žít dohromady s většinou ryb bez problémů, samozřejmě kromě plžožravých ryb. Hodně ryb také zkouší uštípnout ampulárkám tykadla, to ale není problém, protože ampulárky si rychle zvyknou ukrývat svá tykadla v ulitě.
Všeobecně se doporučuje aspoň 10 litrů vody na každého středně velkého plže. Navíc je třeba přikrýt akvárium víkem, aby se předešlo nežádoucím nočním únikům. Nebyli by jste první, kdo našel své plže na zemi!
Také je nezbytný vzduchový prostor několik centimetrů mezi vodní hladinou a víkem, aby měli plži čerstvý vzduch. Dokonce, i když mají kromě plic také žábry, bez vzduchu by se utopili. Pokud chcete plže také množit, je potřeba prostor asi 10 cm, protože jinak by plži měli problémy s kladením vajíček nad hladinou.

erodovaný vrchol ulity
Když je koncentrace vápníku ve vodě příliš malá, ulita je pak špatně tvarovaná a objevují se díry (Pomacea diffusa).

Kvalita vody
Ampulárky nevyžadují kvalitní vodu: přežívají i v horší vodě než většina ryb. Aby jste uchovali dostatečně kvalitní vodu, dodržujte stejná opatření jako při chovu ryb (filtrace, pravidelné výměny vody, atd.). Nicméně plži potřebují vápník na stavbu ulit a tak je třeba dát pozor na to, že potřebují vodu neutrální (pH 7) až zásaditou (tvrdou, pH více než 7). Jestliže máte vodu kyselou (měkkou, málo vápníku) můžete zvýšit koncentraci vápníku přidáním práškového mramoru, vápence, mořských schránek nebo různými preparáty k těmto účelům vytvořené z obchodu se zvířaty.

Krmivo
Krmení ampulárek je velmi snadné, neboť žerou téměř cokoliv co mohou roztrhat a dostanou do svých úst. Všichni žerou zeleninu: okurky, špenát, mrkev a salát, krmivo pro ryby, mrtvé ryby, jiné plže a jejich vajíčka, řasy, mořské garnáty. Jak bylo řečeno dříve, Pomacea diffusa se živí pouze velmi měkkou a mrtvou vegetací a je vhodné jim dávat krmivo pro ryby, vařenou zeleninu nebo konzervovaný špenát. Krmte opatrně, aby jste tímto typem krmiva neznehodnotili vodu.
Množství potravy by mělo odpovídat potřebám plžů. V praxi to znamená nekrmit více než stihnou sníst, než se potrava začne ve vodě kazit. Strach z překrmení je zbytečný, ale může být dobrým důvodem pro rozdělení hodně plžů do malých nádob, aby se předešlo nadměrné produkci znečištění.
Protože ampulárky mají ve střevech velké množství mikroorganismů na pomoc s trávením potravy, s jejich vypuzením s výkaly se může voda zakalit. To není přímo škodlivé a může to být dokonce užitečné jako potrava pro ryby. Tento vedlejší efekt můžete eliminovat dobrou filtrací a omezením potravy.

Teplota
Ampulárky jsou tropičtí plži (kromě několika rodů jako Felipponea a Asolene, což jsou subtropičtí plži) a tak by se teplota vody měla pohybovat v rozmezí 18 - 28 °C.
Aktivita ampulárek se zvyšuje s teplotou. Při teplotě 18° C jsou téměř neaktivní. Jejich pozoruhodný pohyb můžete pozorovat při teplotě 24 °C a vyšší. Teplota neovlivňuje pouze stupeň aktivity, ale je také důležitým faktorem, který určuje rychlost životního cyklu. S vyšší teplotou je životní cyklus (od vylíhnutí do smrti) zkrácen ze 4 let (při nízké teplotě) na méně než jeden rok. Rychlost rozmnožování se také zvyšuje s teplotou.

Pomacea bridgesi
Páření Pomacea diffusa.
Samec (vlevo) zasouvá jeho peniální komplex do samice (vpravo).

Odchov
Úspěšný odchov záleží na mnoha věcech.
Za prvé je potřeba mít samce a samici. S tím vzniká problém: Jak poznám, že mám oba? Naneštěstí není snadné bez praxe vidět rozdíly. Pro jistotu je nejlepší chovat dohromady několik ampulárek, aby byla větší šance, že máte oba.
Za druhé: plži by se měli pářit a naklást vajíčka. Vysoké teploty a dostatek potravy by je k tomu měly přivést. Je ale třeba trpělivost, protože to může chvíli trvat. Podmínky ročního období mohou ovlivnit reprodukční aktivitu.
Jakmile jsou vajíčka připravena, samice v noci opouští vodu a vyhledá vhodné místo pro snůšku. V akváriu to bude stěna nebo víko. V jezírku to může být jakýkoliv předmět blízko u hladiny. Je běžné, že plži potřebují dostatek prostoru pro nakladení vajíček nad hladinu.

Vajíčka
Vajíčka jsou snášena jednotlivě a spojená dohromady vytvářejí jednoduchou snůšku. Když jsou snesena, tak jsou měkká a mají mléčnou barvu, ale během několika hodin ztvrdnou. Jejich typická barva (bílá, zelená, růžová až jasně oranžová) záleží na druhu a objeví se za 1 až 2 dny.
Vajíčka by měla zůstat ve vlhku, ale ne v mokru a nikdy pokrytá vodou, jinak by se líhnoucí plži utopili. Všeobecně to u akvárií přikrytých víkem není problém.
Ale ne všechny druhy ampulárek mají vzdušná vajíčka. Např. Marisa cornuarietis má vajíčka ve slizovém obalu pod vodou.

kladení vajíček
Samice Pomacea canaliculata klade jasně žlutá vajíčka nad hladinu.

vajíčka
Růžová snůška vajíček ampulárky Pomacea diffusa.
vajíčka
Snůška vajíček od Marisa cornuarietis ve vodě.

 

mláďata
Mláďata Pomacea canaliculata vypadají jako miniaturní kopie dospělců.

Mláďata
Za 2 až 4 týdny (záleží na teplotě) se začnou líhnout. Snůška vajíček ztmavne a nakonec se malí plži prokoušou ven a spadnou do vody.
Je vhodné přemístit mláďata do samostatné nádrže, protože by je mohlo mnoho ryb sežrat. Protože je docela těžké chytit malé plže bez poškození, je snadnější přemístit před vylíhnutím celou snůšku: Navlhčete celou snůšku a podklad a chvilku počkejte. Potom zkuste snůškou pohnout a uvolnit a umístěte ji na plovoucí předmět do nové nádrže. Jiný způsob je počkat, dokud se plži nezačnou líhnout a přemístit snůšku beze strachu z poškození a dejte ji na plovoucí předmět do nové nádrže nebo dokonce vymyjte malé plže ze snůšky ven tak, že ji dáte do vody a jemně protřepete pomocí prstů. Tato metoda zajistí velký počet zdravých malých mláďat, ale musí se provádět opatrně.
Během prvních dnů se mladí plži živí měkkými řasami, detritem a přebytky potravy. Toho je vždy dost v zavedené nádrži, ale nemusí být vůbec v nové nádrži. Proto připravte novou nádrž alespoň 2 týdny před líhnutím nebo mláďata krmte potravou pro ryby. Po jednom nebo dvou týdnech jsou malí plži schopní živit se stejnou potravou jako jejich rodiče.

 

Běžné otázky

Mohou se ampulárky stát škůdci v mé nádrži?
Ne, populace ampulárek v nádrži nebo v jezírku lze velmi snadno kontrolovat. Dospělé jedince je snadné spatřit a vajíčka je těžké přehlédnout. Proti přemnožení je stačí pouze dát pryč.

Kolik se dožívají?
To záleží na druhu, teplotě a dalších okolnostech. Očekávaná délka života ampulárek je v rozmezí 1 rok až více než 4 roky.

Moji plži už den plavou na hladině. Jsou mrtví nebo ne? Co bych měl udělat?
Je běžné, že ampulárky plavou, když mají moc vzduchu v plicích. Je také běžné, že ampulárky jsou několik dní až týdnů neaktivní. Zvláště staří jedinci mohou být velmi málo aktivní. Takže jejich plavání nezbytně neznamená, že jsou nemocní nebo mrtví.
Jestliže ale začne plž zapáchat nebo když tělo velmi změkne, je plž skutečně mrtvý a měl by být okamžitě odstraněn.

Moje ryby jsou nemocné a já je chci léčit. Mohou tyto chemikálie ublížit plžům?
Základním principem v boji s rybími nemocemi je, že používáme chemikálie, které zničí nemoc a nemají na ryby vedlejší efekty. Záleží však na nervových a metabolických rozdílech mezi organismy.
Naneštěstí plži většinou reagují na chemikálie podobně jako různí parazité a jinak než jako ryby. Proto je vždy vhodné během léčení ryb plže izolovat do samostatné nádrže pokud si nejste absolutně jistí, že produkt neobsahuje žádné chemikálie toxické pro plže. A mnoho rybích chorob většinou nedokáže přežít bez ryb. Takže v kombinaci s výměnou vody v izolační nádrži je riziko návratu choroby s návratem plžů do nádrže minimalizováno. Výjimkou jsou parazité, kteří mají životní cyklus v plžích jako mezihostitelé a pak v rybách. Často se tak stává plži nebo rybami chycenými ve volné přírodě.
Stručný seznam chemikálií pro léčebné účely, které jsou nebo mohou být toxické pro plže:
- malachitová zeleň se používá na léčbu kožních chorob (houbové choroby, Oodinium) (další již pouze anglicky: Itch, white spot, Velvet).
- různé organofosfátové pesticidy jako formaldehyd a další používané na eliminaci motolic a dalších parazitů. (Další již pouze anglicky: metriphonate, trichlorphon (= dylox, masoten, metriphonate, neguvon, trichlorophon), dichlorvos).
- metaldehyd používaný jako moluskocid.
- různé přípravky s měďí na léčbu infekcí způsobených prvoky a houbami.
- Parricide D (Di-N-Butyl Tin Oxide) používaný na eliminaci hlístů, vrtejšů, motolic, tasemnic a dalších parazitických "červů".

Mohou plži něco slyšet?
Ne, ampulárky nemají uši a jsou úplně hluché.

Jak dobře vidí?
Mají oči, které jim umožňují "vidět" jejich prostředí, ale neočekávejte od jejich vidění příliš. Je to spíše slabý zrak, který pouze slouží k nalezení světlých a tmavých míst.

Na začátek stránky


Text, ilustrace a fotografie: Stijn Ghesquiere
Překlad: Michal Maňas